dimecres, 23 de maig de 2007

Fem del món la terra de tothom


Des del dissabte 19 de maig fins el divendres 1 de juny hi ha a la Biblioteca Josep Pla l’exposició Fem del món la terra de tothom, organitzada per Mans Unides, amb el suport de Càritas, Justícia i Pau, Vols i Alternativa 3.
L’exposició dóna una visió de conjunt dels diferents aspectes de la globalització (econòmic, social, cultural, ideològic i políticomilitar) i de les alternatives que proposen els moviments socials. Els seus objectius són impulsar la reflexió sobre el procés de globalització, desenvolupar una capacitat crítica i compromesa cap als problemes i possibles solucions que genera la globalització, i també potenciar valors com la solidaritat, la gratuïtat, la interculturalitat, la tolerància i el respecte a la diversitat.
L’exposició està formada per 12 plafons. Cada plafó està encapçalat per un dibuix humorístic que resumeix els continguts dels quals tracta. Alguns dels temes que es tracten en els diferents plafons són la globalització, el comerç just, el deute extern, el desenvolupament sostenible, la globalitat cultural, o les alternatives possibles.
Així, acaba amb un missatge d’esperança i intenta implicar al visitant en, com diu el títol de l’exposició, fer del món la terra de tothom.