Programes de Festa Major - Sant Joan

El municipi de Sant Pere de Ribes té dos nuclis de població, Ribes i Les Roquetes, i diverses urbanitzacions al voltant. Ribes celebra dues festes majors: Sant Pau a l'hivern, i Sant Pere a l'estiu. Les Roquetes també celebra dues festes majors: Santa Eulàlia a l'hivern, i Sant Joan a l'estiu. 

En aquest apartat del blog de la Biblioteca Josep Pla hi trobareu els programes de Festa Major de Sant Joan des del 2014. Estem treballant per introduir els anteriors amb un projecte de digitalització dels programes publicats en paper. 

Trobareu els programes ordenats per ordre cronològic començant pel Programa de Festa Major de Santa Eulàlia de l'any 2014 fins l'úlim programa editat. 

PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE SANT JOAN 2014PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE SANT JOAN 2015PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE SANT JOAN 2016PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE SANT JOAN 2017
PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE SANT JOAN 2018PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE SANT JOAN 2019