divendres, 30 de març de 2007

Club de lectura fàcil

El Servei Local de Català de Sant Pere de Ribes, a les Roquetes, i la Biblioteca Josep Pla organitzen un Club de lectura fàcil en català, que s’iniciarà el dia 18 d’abril, al local de la mateixa biblioteca. El Club està adreçat a persones adultes que s’inicien en el coneixement de la llengua catalana.Es tracta d’una trobada mensual per a persones que estan aprenent a llegir en català, on es comparteix la lectura d’un llibre i on tothom pot expressar la seva opinió. La iniciativa forma part del Pla educatiu d’entorn que es desplega a les Roquetes.

Compartir la lectura
El grup de persones que assisteixen al Club de lectura es reuneixen un cop al mes a la biblioteca per comentar el llibre que han llegit prèviament. La lectura pot ser també un vehicle útil i complementari per a totes les persones que aprenen català i que també volen adoptar aquesta llengua en les seves relacions comunicatives. Es tracta que els participants al club comparteixin entre ells la lectura d’algunes obres que tenen un argument fàcil de seguir, amb estructures gramaticals senzilles i que tenen un vocabulari ric, amb mots nous i expressions pròpies de la llengua. Els llibres proposats són històries atractives per aprendre a utilitzar el català progressivament i que també apropen la cultura catalana als lectors i lectores. Les persones participants aconseguiran, a través de la lectura i de l’intercanvi de les experiències lectores, incrementar els seus recursos expressius en català.

Primera trobada
La primera trobada del 18 d’abril servirà perquè es coneguin tots els participants al club, per presentar-los la dinamitzadora de les trobades i per conèixer la primera lectura que es farà. Les trobades continuaran els dimecres 16 de maig i 20 de juny i es tornaran a reprendre durant el mes d’octubre.

Els interessats a participar al Club es poden apuntar a la Biblioteca Josep Pla (carrer d’Antoni Gaudí, , telèfon 93 811 57 82) o a l’SLC de Sant Pere de Ribes, a les Roquetes (plaça de la Vinya d’en Petaca, s/n, telèfon 93 810 92 15.

Aquesta activitat es porta a terme dins del Pla educatiu d’entorn desenvolupat pel Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Amb el PEE es vol construir una xarxa estable de suport a la comunicat educativa que permeti un treball educatiu d’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altes institucions o entitats d’àmbit social, cultural o esportiu. Els dos eixos bàsics són el foment de la cohesió social i la consolidació del català com a llengua d’ús social habitual.