dimecres, 22 de gener de 2014

Els bibliotecaris recomanen...

No soy Sidney Poitier

Percival Everett  N Eve


Portia Poitier era una dona preclara. No només va anomenar "No Soy Sidney" el seu fill quan res no feia encara albirar la sorprenent semblança que el nadó tindria amb Sidney Poitier, el ben plantat i cèlebre actor afroamericà. També va comprar accions de la desconeguda Turner Broadcasting Corporation en nombre suficient per fer de "No Soy Sidney" un home riquíssim. Una cosa que l'ajudarà, sens dubte, a l'hora d'enfrontar-se a la marginació, a les burles i als assetjaments de tot tipus a les que s'exposen el seu estrafolari nom i el seu color de pell.
L'absurd sembla aquí l'única forma d'afrontar un món que sempre ho és molt més. Un tal Percival Everett apareix en aquestes pàgines convertit en professor de filosofia del sentit, que, per això mateix, no té cap consell que donar. En una Amèrica suposadament postracial i sense classes-encara que sigui simplement perquè ningú no distingeix un negre d'un altre, a un marginal d'un pobre-, "No soy Sidney Poitier" reflexiona sobre el vici de definir les persones pel que no són, i té la virtut eminentment everettiana de mostrar amb humor tristíssim com la pròpia identitat es construeix, de vegades fins al deliri, en contra dels altres.

Recomanació feta per la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona.